Artikeln publicerades 10 mars 2022

Svalövs kommun förbereder insats för ukrainska flyktingar

Svalövs kommun har påbörjat en insats för att hjälpa de 58 ukrainare som kommit till kommunen och där huvuddelen är kvinnor och barn.

Kommunen planerar för omedelbara insatser för att hjälpa nyanlända ukrainare. Under nästa vecka kommer kommunen att bjuda in till ett samlingsmöte för nyanlända ukrainare där nationella myndigheter är på plats för att hjälpa till med den registrering som behövs.

Modulbostäder kommer att sättas upp för att skyndsamt kunna erbjuda boende.

Kommunen vill gärna komma i kontakt med människor som kan hjälpa till att tolka mellan ukrainska och svenska. En mailadress för Ukraina-insatsen har upprättats ukraina@svalov.se Medborgare med tolkmöjligheter eller funderingar uppmanas att använda denna.

Uppdatering kommer att ske löpande. Vi ber dig som kommunmedborgare att vänta med icke brådskande ärenden en vecka så att kommunen kan prioritera denna insats.