Artikeln publicerades 18 mars 2022

Fullt hus när Svalövs kommun bjöd in till informationsmöte för nyanlända

Representanter från Svalövs kommun, Vårdcentralen och Migrationsverket informerar skyddssökande från Ukraina i mottagningscentret i Teckomatorp.

Från vänster i bild: Hanna Åstrand, utvecklingschef, Kristina Hillerborg, vårdcentralen och Vladimir Rykholm, tolk Svalövs kommun.

Under torsdagseftermiddagen tog ett 100-tal nyanlända från Ukraina tillfället att ställa frågor till medarbetare från ett flertal svenska myndigheter. Det var Svalövs kommun som bjudit in till informationsmötet som en del i kommunens mottagande.

Vårdcentralen med barnavårds- och mödravårdscentral, Migrationsverket och flera funktioner från kommunen genomförde under torsdagen gemensamt ett tvåtimmars informationsmöte i Parkskolans matsal i Teckomatorp.

- Vi kan se att det behövs en bredd för att framgångsrikt nå fram med information, och vårt möte under torsdagen upplever jag var ett bra exempel på hur kommunen kan samordna med andra aktörer utifrån uppkomna behov, säger Hanna Åstrand, projektledare för mottagandet i Svalövs kommun. Tacksamheten är stor över det stöd kommunen ger.

Flest frågor ställdes till Migrationsverket som informerade om sina processer, om att det behövs uppehållstillstånd för att söka arbete i Sverige, om hur tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet fungerar och om möjligheten att söka asyl i Sverige.

Vårdcentralen informerade om vaccin, tolk vid läkarbesök och sina öppettider. Region Skåne har i väntan på nationell riktlinje beslutat att erbjuda en gratis hälsoundersökning, sjukvård och tandvård som inte kan vänta, gratis läkemedel och vaccination för Covid-19.
Bostadssamordnare, socialtjänst, sektor utbildning, koordinator och projektledare från Svalövs kommun berättade om hur de arbetar med planeringen av bostäder, barnomsorg, skolgång och elevhälsa.

- Från kommunen planerar vi också en rekryteringsträff för att hjälpa ukrainarna med arbetsgivarkontakter när de väl fått sina arbetstillstånd. Vårt kultur- och föreningsliv kommer också att erbjuda aktiviteter som till exempel aktiviteter för barn och språkkafé, säger Hanna Åstrand.

För mer information ring på 0418-475001 eller skriv till ukraina@svalov.se.