Artikeln publicerades 23 mars 2022

Förnyat medborgarlöfte för ökad trygghet

Kommunstyrelsens ordförande och lokalpolischefen för område Klippan undertecknar medborgarlöftet.

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande och Niklas Årcén, chef lokalpolisområde Klippan, sätter sina signaturer på medborgarlöftet.

Nu är det nya Medborgarlöftet signerat. Den gemensamma samverkan är en del av polisens och Svalövs kommuns gemensamma strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbete.

Syftet med överenskommelsen är att ha en gemensam åtgärdsplan för hur man tillsammans ska uppnå en ökad trygghet för kommunens invånare samt hur man förebyggande arbetar för minskad brottslighet i Svalövs kommun. Medborgarlöftet är framtaget av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från polismyndigheten och kommunen.

- Löftet och arbetssättet förbättrar förutsättningarna för att mer precist identifiera var insatser behövs och hur läget förändras över tid. Då kan det förebyggande arbetet bli effektivare och förhoppningsvis märkas mer för alla i vardagen, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans arbetar kommunen och polisen enligt en så kallad EST-modell. Vilket kortfattat innebär att parterna genom en mängd aktiviteter under de kommande två år skaffar sig en kontinuerlig lägesbild över var speciella insatser behövs sättas in. Förutom polisen involverar arbetet också kommunens invånare, näringsliv och tjänstepersoner. Till exempel kommer en rad medborgardialoger, trygghetsvandringar och nattvandringar att genomföras.

- Genom medborgarlöftet stärker polisen och Svalövs kommun det goda samarbetet ytterligare. Med förbättrad gemensam lägesbild utvecklas förutsättningarna för att sätta in rätt åtgärder med god effekt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Niklas Årcén, chef lokalpolisområde Klippan.

Följ gärna arbetet på Polisen Söderåsen på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här på kommunens hemsida och i artiklar i lokal media.

Medborgarlöfte 2022-2023 Pdf, 164.3 kB, öppnas i nytt fönster.