Artikeln publicerades 31 mars 2022

Viktigt att nyanlända från Ukraina får kontakt med svenska myndigheter

Två kvinnor sitter vid bord och samtalar

En månad efter Rysslands invasion av Ukraina fortsätter ukrainska flyktingar att anlända till Sverige. För att nyanlända ska ha rätt till akut stöd i Sverige är det viktigt att de får kontakt med svenska myndigheter. Här kan du som privatperson hjälpa till genom att bistå med korrekt information.

Ukrainska medborgare får vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att söka särskilt tillstånd. För att ha rätt till hjälp från samhället, såsom exempelvis ekonomiskt bistånd eller hälso- och sjukvård, är det dock viktigt att vara anmäld hos Migrationsverket. Att vara registrerad som asylsökande eller ha tilldelats tillfälligt uppehållstillstånd ger bättre förutsättningar för att få rätt hjälp och bidrar till ett tryggt mottagande i Sverige.

Du som kommer i kontakt med nyanlända från Ukraina kan hjälpa dem genom att informera om vikten av att de är anmälda hos Migrationsverket. Anmälan kan antingen göras på Migrationsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller vid besök på Migrationsverket.

Ukrainska flyktingar kan även vända sig till Svalövs kommuns mottagningscenter i idrottshallen på Parkskolan i Teckomatorp för att få hjälp.