Artikeln publicerades 19 april 2022

Införande av ungdomsbiljett

Svalövs kommun har beslutat att införa Skånetrafikens ungdomsbiljett för alla som är folkbokförda i Svalövs kommun och i åldersspannet motsvarande årskurs 7-9 samt gymnasieskolan, med startdatum den 1 juni 2022.

Kommunen vill med ungdomsbiljetten gynna ungas självständighet och välmående och bidra till jämlika uppväxtförhållanden då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga.

Ungdomsbiljetten är personlig. Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt under hela året, även under helger och på sommarlovet, vilket inte är fallet med dagens skolbiljett.

Ungdomsbiljetten börjar gälla den 1 juni det år man fyller 13 år och slutar att gälla den 30 juni det år man fyller 19 år.

Om ungdomen går ett fyraårigt gymnasieprogram behöver en ansökan om resekort/skolbiljett göras, ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida eller i pappersform som skickas in. Skolbiljetten gäller vårterminen ut det år man fyller 20 år.

Alla ungdomar i åldersspannet och som är folkbokförda i Svalövs kommun kommer att få en ungdomsbiljett för resor i hela Skåne med Skånetrafiken skickat till sin folkbokföringsadress. Biljetten gäller även för ungdomar i gymnasieåldern som inte studerar.

Har man idag fått ett resekort med skolbiljett från Skånetrafiken laddas en ungdomsbiljett på kortet den 1 juni.

För ungdomar som fram till 1 juni 2022 behövt ansöka och få godkänt om skolbiljett och nu omfattas av Ungdomsbiljetten försvinner nu ansökningsförfarandet. Detta gäller oavsett vilken skola man går på eller i vilken kommun skolan ligger.