Artikeln publicerades 16 maj 2022

Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Kommunen och Hans Dahlqvist har landat i bra lösning för båda parter.

Man är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd. Praktiskt innebär det att Hans Dahlqvist tar semester från fredagen den trettonde maj, fram till den femtonde juni då hans anställning som bildningschef upphör.

Kommunstyrelsen informerades om lösningen under sammanträdet måndagen den sextonde maj.