Artikeln publicerades 18 maj 2022

Vägarbetet vid Årupsvägen i Billeberga är försenat

Vägen kommer att öppnas torsdag den 19 maj kl. 16.00, i stället för den 18 maj som var den ursprungliga planen.

En nyläggning av dagvattenledning innebär att vägen måste grävas av och omledning av trafiken kommer att ske. Alternativa vägar är uppskyltade i området.

I samband med arbetet kommer hållplats Vämöväg stängas tillfälligt. Resenärer hänivsas till Billeberga station, cirka 700 meter i nordvästlig riktning, på stationsplan.

Kartskiss över det aktuella området i Billeberga

Kartskiss över det aktuella området i Billeberga

Publicerades första gången 2022-05-09.