Artikeln publicerades 29 augusti 2022

Näringslivet frågade ut politiken

Bild på den politiska debattpanelen.Förstora bilden

Kvällens panel, från vänster: Teddy Nilsson (SD), David Lenander (V), Linda Reidy (M), Marie Irbladh (C), Urban Johansson (KD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) samt i förgrunden till höger moderator Magnus N:son Engelbäck, Företagarna Region Syd.

I torsdagskväll bjöds företagare och näringslivsrepresentanter i Svalövs kommun på After Work med politikerutfrågning. Det var föreningen Företagarna Landskrona-Svalöv i samarbete med Svalövs kommuns näringslivsenhet som arrangerade.

Ett femtiotal intresserade företagare och näringslivsrepresentanter hade tagit sig till Torshalls bygdegård för att lyssna på vad politiken har att säga om sin syn på näringslivet i Svalövs kommun samt att få ställa frågor. I den politiska panelen deltog representanter från partierna som ställer upp i stundande kommunval*.

Strategisk byggbar mark - en viktig fråga

Frågorna som diskuterades under kvällen handlade bland annat om hur samarbetet mellan det lokala näringslivet och den kommunala verksamheten kan lyftas ytterligare. Något som blev tydligt var behovet av planlagd mark för byggnation. Frågor som också behandlades var kommunala upphandlingar och en önskan om hur detta kan förbättras och förenklas. Även den lokala besöksnäringen var ett ämne under kvällens debatt.

Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Region Syd, var kvällens moderator.

Vad tyckte du om kvällens utfrågning

- Jag tycker det var väldigt roligt att se ett högt engagemang hos deltagarna och politikerna. Men jag kan säga att jag har svårt att särskilja politikerna åt, om jag inte frågat vilket parti de tillhör, för i de stora penseldragen upplever jag att man i stort sett ser likadant på många frågor. Det kan vara att man har en väldigt pragmatisk inställning på att lösa problem och det gör att man blir lite likartad i problemställningen.

Teddy Nilsson, kommunstyrelsen ordförande ingick i debattpanelen för Sverigedemokraterna och han var nöjd med kvällen.

Foto på Teddy Nilsson, Sverigedemokraterna.Förstora bilden

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Vad tycker du om denna debattform?

- Jag tycker det är ett trevligt format och jag tycker det är ett bra initiativ av föreningen Företagarna att de kommer hit och ställer upp. För de ställer ju faktiskt upp för kommunen genom att ha ett trevligt debattformat i valtider.

Vad tycker du är den viktigaste frågan utifrån ett näringslivsperspektiv?

- För min del är att vi fortsätter att utveckla kommunen. Det är det absolut viktigaste. För om vi utvecklar kommunen så attraheras näringsidkare att komma till oss och de blir i förlängningen bra ambassadörer för vår kommun.

Oppositionsrådet och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Jan Zielinski, deltog i politikerpanelen för Socialdemokraterna.

Foto på Jan Zielinski, Socialdemokraterna.Förstora bilden

Jan Zielinski (s), oppositionsråd samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Vad tyckte du om kvällen?

- Jag tyckte den var jättebra. Det var en bra moderator och det var sakligt med konkreta och bra frågor.

Vilken är den viktigaste frågan utifrån ett näringslivsperspektiv?

- Det är en bred fråga för det rör både näringsliv och kommun. Vi behöver ha människor som stannar kvar i kommunen och vi behöver företag som vill nyetablera och då måste vi hitta strategisk byggbar mark i våra orter.

”Jag tyckte det gick rätt så bra”

Det var Företagarna Landskrona-Svalövs som tagit initiativet till kvällens arrangemang. Innan debatten drog igång fanns det möjlighet till ”after work”-mingel där Lucys Diner stod för maten.

Tjoffe Nilsson är vice ordförande i Företagarna Landskrona-Svalöv och han är personen som är föreningens kontakt mot näringslivet i Svalövs kommun.

Foto på Tjoffe Nilsson, Företagarna Landskrona-Svalöv.Förstora bilden

Tjoffe Nilsson, vice ordförande i Företagarna Landskrona-Svalöv.

Hur känns det och hur tyckte du kvällen gick?

- Jag tyckte den gick rätt så bra, faktiskt. Svaren var lite likartade från politiken, vilket är lite synd att de inte vill sticka ut lite mer.

För dig som också är egen företagare, vad tycker du är den viktigaste frågan på det kommunala planet?

- Det viktigaste i Svalövs kommun nu är lokaler och mark. Här är företag som vill flytta hit och en del enmansföretagare har sitt företag i hemmet. De skulle till exempel kunna sitta ihop på ett företagshotell. Det hade utvecklat näringslivet i vår kommun.

Text och foto: Daniel Henriksson