Artikeln publicerades 1 september 2022

Ice och Sputnik är redo för jobbet som skolhund

Skolhundarna Ice och Sputnik tillsammans med sina respektive ägare Annika Andersson och Ola Stigmar samt rektor Anna Larsson.Förstora bilden

från vänster i bild: Ice och specialpedagog/matte Annika Andersson, Anna Larsson, rektor på Midgård skola, samt resurs/husse Ola Stigmar med hunden Sputnik.

Under hösten kommer eleverna att få uppleva något nytt och annorlunda på skolgården och i klassrummen på Midgårds skola i Röstånga. För nu är nämligen skolhundarna Ice och Sputnik redo att ta sig an sina uppdrag.

Under våren har Ice, som är en siberian husky, och labradoodlen Sputnik tillsammans med sina respektive ägare, Annika Andersson och Ola Stigmar, slutfört utbildningen som resulterat i att hundarna har certifikat på att de får arbeta som skolhundar.

Midgårds skola är först ut med skolhund

Skolan i Röstånga är först ut bland skolorna i kommunen att satsa på konceptet och det har tagits emot väl av elever, personal och föräldrar.

- Eleverna är väldigt stolta över att vi har skolhundar och berättar gärna om detta för andra kompisar. Inför uppstart har det gjorts riskanalys och inventering av allergier och rädsla för hundar, för att garantera trygghet och säkerhet för elever, personal och hundar. Vi har fått väldigt god respons från både elever, vårdnadshavare och personal säger Anna Larsson, rektor på Midgårds skola.

Ice och Annika har utbildat sig i ett och ett halvt år, vilket resulterat i tre olika certifieringar. Ice kan arbeta som besökshund för äldre och som läshund, vilket bland annat innebär att han kan jobba på bibliotek för att öka läslusten hos unga. Den senaste certifieringen, som avslutades i våras, gör att Annika nu också kan använda Ice som skolhund.

Sputnik och Ola blev också klar med certifieringen som skolhund under våren. Totalt tog utbildningen cirka ett år.

Medarbetarsamtal väckte tanken

Initiativet till skolhund startade när Annika och Ola hade sina medarbetarsamtal med rektor Anna Larsson. Här insåg Anna att det fanns ett stort intresse från de båda att arbeta med hundar i skolmiljö.

Projektet började ta form när Anna fann möjligheten att söka medel, för att finansiera konceptet, via Skolverkets satsning på en likvärdig skola. Sagt och gjort skickades en ansökan in, som också blev beviljad hösten 2020. Under våren och sommaren 2021 startade Annika och Ola sina utbildningar med Ice och Sputnik.

- Jag har tidigare jobbat på en skola där man arbetade med skolhundkonceptet. Så jag har sett hur positivt det är för eleverna. Djur är fantastiska och det ska man ta vara på. Vi ser detta som ytterligare ett verktyg i arbetet med att fullgöra det kompensatoriska uppdraget vi har gentemot eleverna, säger Anna.

Skolhundarna arbetar både enskilt och i grupp

Tanken med skolhundarna är att de ska fungera som ett stöd för elevens utveckling och inlärning. Till exempel kan det handla om att träna på muntlig framställning.

- Här kan elever som tycker att det är lite obehagligt att prata inför andra först sätta sig tillsammans med Ice eller Sputnik och ha högläsning och träna på redovisning innan man gör det inför klassen. Hunden dömer inte och lyssnar tålmodigt, säger Annika Andersson.

Annika och Ola har lite olika upplägg på hur de arbetar med sina hundar. Annika och Ice arbetar till viss del i grupper om 3-5 elever, men i huvudsak med en elev åt gången medan Ola och Sputnik arbetar i mindre studiegrupper med fem till sex elever åt gången.

- Sedan är det också behovet på skolan som styr hur vi lägger upp arbetet med hundarna och eleverna. Fast jag i huvudsak arbetar i grupp med Sputnik så kan även vi gå iväg och arbetet enskilt om det skulle behövas, berätta Ola.

Ice demonstrerar momentet där han genom att snurra på ett hjul delar ut uppgifter till eleverna.Förstora bilden

Ice demonstrerar moment där han genom att snurra på hjulet delar ut uppgifter. Det kan till exempel handla om att eleverna har svårt att välja en bok, en aktivitet eller ett tema för en text som ska skrivas och då får hjulet med Ice hjälp avgöra valet.

Rektor Anna tillägger också att bara genom att hundarna finns i klassrummet märks det att stressnivån och ljudnivån går ner, vilket gör att eleverna kan fokusera på sina respektive uppgifter bättre.

Annika berättar att en av elever uttryckte sig på följande sätt om Ice: ”jag behöver inte träffa honom men bara att jag ser honom gå förbi på skolgården gör att jag känner mig trygg”.

- Vi har också elever som tycker att det är svårt att komma till skolan och när vi möter upp med hundarna så kan det ofta kännas lättare för eleven att komma hit, säger Annika.

Ice och Sputnik är på skolan ett par dagar i veckan

Hundarna kommer att finnas på plats på Midgård ett par dagar i veckan och det är elevhälsoteamet som avgör vilka elever som får de riktade insatserna.

- Ambitionen är också att alla elever på Midgård ska få träffa hundarna. Det kan till exempel vara i samband med rastaktiviteter eller gruppaktiviteter i klassrummet. För att skapa trygghet så kan Ice och Sputnik ibland också vara med vid svåra samtal med elever och vårdnadshavare, berättar Anna Larsson.

Och Ola tillägger:

- Alla elevers prestationer, spelar ingen roll vilken typ av människa du är, höjs av att spendera tid med ett djur på skoltid och det gäller även oss inom personalen. Det ger ett mervärde i tillvaron.

- Ja, verkligen, tillägger Annika. Förutom huvuduppdraget med att hundarna är ett stöd i inlärningen så tillkommer en del följdeffekter som trygghet, självkänsla och social kompetens som eleverna får på köpet.

Vem är Ice och Sputnik?

Ice är av rasen Siberian husky och är fyra och ett halvt år gammal. En väldigt mysig och inkännande hund. Känner direkt av om någon är ledsen eller arg.

Sputnik är en tvåårig labradoodel-hane. Han är väldigt livfull och väldigt intagande och känner av hur människor mår. Hemma kan han vara en helt annorlunda hund till skillnad från när han är på jobbet.

Text och foto: Daniel Henriksson