Artikeln publicerades 5 september 2022

Tillfälligt parkeringsförbud på Kvarngatan i Svalöv

Det kommer att vara ett tillfälligt parkeringsförbud på en del av Kvarngatan från den 12 september kl. 16.00 till den 15 september kl. 16.00.

Det är parkeringens västra sida, se skiss nedan, som kommer att vara avstängd.

NSVA utför markprovtagning och grundvattenmätning för ett framtida fördröjningsmagasin som ska leda till att minska översvämningsproblematiken i korsningen Kvarngatan-Fridhemsgatan. Entreprenör är C3S.

Skiss över aktuellt område

Skiss över aktuellt område