Artikeln publicerades 22 september 2022

Reflextävling för barn - Rita hur kommunens reflex ska se ut!

Inför de mörka månaderna är det viktigt att åter sätta på sig reflexen. Med reflexen syns gående och cyklande trafikanter enklare på kvällarna. Med reflex syns du redan på 350 m avstånd från bilen jämfört med utan då du inte syns förrän 50 m ifrån.

Tävlingen

För att uppmärksamma betydelsen av reflex och att vi agerar trafiksäkert, anordnar kommunen en reflextävling där barn får skicka in en ritad bild till en vit reflex. Det vinnande bidraget kommer sedan pryda kommunens reflexer och delas ut till skolbarn i kommunen.

I tävlingen får alla barn i kommunen delta och tävlingen pågår till och med 14 oktober.

Kriterier för bilden är:

  • Motivet ska kopplas till hållbara resor eller trafiksäkerhet.
  • Motivet får gärna vara roligt och glatt.
  • Motivet ska inte vara stötande eller elakt.
  • Motivet ska få plats på 5cm x 5cm.
  • Använd gärna tuschpenna eller annan penna som gör tydliga linjer.
  • Döp gärna din bild/figur.

Bedömningen av motiven sker utifrån kriterierna samt kreativ skapande.

Så deltar du:

Skicka din bild (senast 14 oktober) till Svalövs kommun, Plan och exploatering, 268 80 Svalöv
med följande information:

  • Namn på deltagande barn,
  • Adress,
  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare (e-post och telefonnummer),
  • Teckningens/figurens namn