Artikeln publicerades 8 december 2022

Ansträngt läge i energisystemet

ansträngt läge för energisystemet

Mellan den 9-18 december råder det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet. För att minska risken för frånkoppling av el är det nu viktigt att vi alla hjälps åt att spara på elen.

Du och vi tillsammans kan göra skillnad

För att undvika överbelastning på elnätet behöver vi nu alla ta ett ansvar och spara på elen. Risken att vi överbelastar elnätet är just nu stor och därmed också risken för frånkoppling av el. För att undvika detta är det viktigt att vi alla hjälps åt genom att tänka energismart och minska vår energiförbrukning.

Varför händer det här just nu?

Det finns flera faktorer som ligger bakom det ansträngda läget. Det handlar bland annat om vädret där prognoserna för de kommande veckorna pekar på temperaturer långt under det normala samtidigt som det kommer att vara i stort sett vindstilla i hela landet. Dessutom påverkar det spända läget i världen med dyrare och svårare importer av gas och olja från bland annat Ryssland.

Detta innebär att den svenska elproduktionen nu har mycket små marginaler att arbeta med när det gäller efterfrågan på el i hela landet. Samtidigt som det just nu råder driftstopp på två av landets kärnreaktorer (Ringhals 4 och Oskarshamn 3).

Vad gör kommunen ?

Kommunen kontrollerar sina kontinuitetsplaner för respektive verksamhet och har en god beredskap för att hantera en eventuell frånkoppling av el. Vi har bland annat tillräckligt med reservkraft för att kunna driva samhällsviktiga anläggningar och lokaler. Det är viktigt att skola och omsorg kan upprätthållas samt att vi har tillgång till vatten och fungerande avlopp.

Dessutom kan kommunen aktivera tillfälliga härbärgen runt om i våra olika tätorter dit invånare ska kunna vända sig för att få tillgång till värme, el och för att sköta hygien.

Det här kan du göra

Det är viktigt att du tänker energismart och försöker minska din förbrukning av el i högsta möjliga mån. Minska exempelvis användningen av varmvatten och sänk temperaturen inomhus. Tänk på att även elbilar och golvvärme påverkar elanvändningen.

Håll dig uppdaterad kring vad som händer. Dels på kommunens hemsida men också på Sveriges Radio P4, MSB eller på Krisinformation.se