Artikeln publicerades 11 december 2022

Bjuvs kommun lämnar Söderåsens miljöförbund

Vid årsskiftet lämnar Bjuvs kommun Söderåsens miljöförbund. Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommuner tror däremot fortsatt starkt på samarbetet.

Fyra av de fem ursprungliga medlemskommunerna fortsätter samarbeta när Bjuvs kommun väljer att lämna förbundet vid årsskiftet. Vi gör bedömningen att vi bäst och mest ekonomiskt kan bedriva denna verksamhet tillsammans. Miljötillsyn är ett komplext område som kräver både bred och djup kompetens för att den ska vara professionell och rättssäker. Den ska både ge företag och enskilda stöd och råd, men också säkerställa en god miljö för våra kommuninvånare.

Vi är övertygade om att det sker bäst i samverkan.

Vi beklagar att den utdragna utträdesprocessen inneburit svårigheter och osäkerhet för förbundet vad gäller planering och rekrytering, men de fyra återstående medlemmarna ser nu framtiden an med tillförsikt.

De ekonomiska konsekvenserna av utträdet återstår att lösa, och kommer att hanteras i enlighet med förbundsordning och gällande lagstiftning. Viktigast nu är dock att ge förbundet och dess personal stabilitet och de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla verksamheten.

Vi önskar den tillträdande direktionen och personalen lycka till och ser fram emot kommande år!

Vi önskar också Bjuvs kommun lycka till, och vet att kommunerna runt Söderåsen har många gemensamma intressen som vi kommer att behöva vårda tillsammans även framöver.

 

signaturer