Artikeln publicerades 9 januari 2023

Engagera dig i Frivillliga Resursgruppen

Frivilliga resursgruppen (FRG) vill starta en lokal organisation i Svalövs kommun. Vi bjuder därför in till en informationsträff för att se om det finns ett intresse.

Frivilliga resursgruppen (FRG) vill starta en lokal organisation i Svalövs kommun som skulle vara redo att bistå samhället och sina medmänniskor i händelse av kriser eller påfrestningar i samhället. Vi behöver dig som vill göra en insats för din kommun och dina medmänniskor genom att bli en extra resurs om en svår påfrestning skulle drabba vår kommun.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, trygghetspunkter och andra praktiska uppgifter.

Vi bjuder härmed in till en informationsträff med representanter från FRG för att se om det finns ett intresse från kommuninvånare att engagera sig i detta. Då vi måste få ett visst antal personer för att det ska vara möjligt att starta en lokal FRG.

När du blir medlem i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap som bekostas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Om det visar sig att det finns ett intresse och minimiantalet uppfylls har kommunen för ambition att teckna avtal med FRG.

När: torsdag den 12 januari 2023 klockan 18.00. Träffen varar i cirka 1 timme.
Var: Möllegatan 6D, Svalöv

Välkommen!