Artikeln publicerades 16 januari 2023

Idag undertecknades överenskommelsen kring Samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun.

Teddy Nilsson (SD), Kommunstyrelsens ordförande och Katrina Lundgren T.f lokal polisområdeschef

En ny lagstiftning kräver större ansvar från kommunerna när det gäller det brottsförebyggande arbetet och idag undertecknades därför en förlängning för ny överenskommelse gällande den gemensamma samverkan kring det strategiska och långsiktiga brottsförebyggande arbetet mellan Polisen och Svalövs kommun.

Vid halvårsskiftet 2023 antas en ny lagstiftning från regeringen gällande kommunernas ansvar kring det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Dessutom ska kommunerna ta ett visst ansvar för samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Mot den bakgrunden har den nya överenskommelsen kring samverkan och trygghet i Svalövs kommun tagits fram och idag undertecknades detta av båda parterna.

- Svalövs kommun och Polisen har en lång tradition av att samverka och vi har under flera år jobbat förebyggande med åtgärdsplaner. Därför känns det väldigt bra att vi redan nu kan presentera en fortsatt samverkan där den nya lagen fått en naturlig plats säger Niklas Schörling, Trygghets- och säkerhetschef i Svalövs kommun.

Underlag som tar ställning till brottsförebyggande åtgärder

Syftet med överenskommelsen är fortfarande att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen men att man med hjälp av ett kunskapsbaserat underlag, samlat från alla samverkanspartners tar ställning till brottsförebyggande åtgärder samt skapar förutsättningar för att dessa ska kunna verkställas. Vidare omfattar också samordningsansvaret att kommunen ska verka för att överenskommelser om samverkan träffas med relevanta aktörer samt att strategiska brottsförebyggande frågor hanteras i ett brottsförebyggande råd bestående av aktörer i arbetet.

- Förlängningen av den nya överenskommelsen och förberedelserna för den nya lagstiftningen förbättrar både förutsättningarna och arbetssättet utifrån behov och lägesbild över tid. Det innebär att kommunen tillsammans med Polisen kan jobba mer effektivt och med det skapa ett tryggare samhälle för våra medborgare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Polisens och kommunens olika uppdrag enligt överenskommelsen

I det nya överenskommelsen så har man delat upp inriktningar och arbetssätt mellan Polisen och kommunens ansvar där Polisen bland annat fortsätter att jobba med årliga trygghetsmätningar i nära dialog med medborgarna för att säkerställa behoven. Polisen ska också jobba med ett proaktivt förhållningssätt som bygger på kunskap och erfarenhet. Kommunen har i uppdrag att upprätta en samordningsfunktion där man jobbar med att ta fram en lägesbild och åtgärdsplan på lång sikt samt med informationsinsatser till medborgarna.

- Det känns bra med ett nytt samarbetsavtal med gemensamma överenskommelser för hur vi ska jobba 2023 för att stärka och det brottsförebyggande och minska brotten, säger Katarina Lundberg som är tillförordnad lokal polisområdeschef.

Följ gärna arbetet på Polisens Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här på kommunens hemsida eller på Mitt Svalöv.

Nyttiga länkar

Här hittar du mer information om överenskommelsen och den nya lagstiftningen.

Läs överenskommelsen i sin helhet Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Den nya lagstiftningen,
Länk till regeringens hemsida Länk till annan webbplats.