Artikeln publicerades 15 februari 2023

Solgårdens resa mot Silviacertifiering fortsätter

Foto på Silvia hemmets utbildare, Ulrika Granér, och Solgårdens arbetsledare.Förstora bilden

Det är Silviahemmets specialistsjuksköterska Ulrika Granér som utbildar Solgårdens arbetsledare i steg två av Silviacertifieringen. Se faktaruta för mer information om certifieringen.

För att spetsa kunskaperna inom demensvård startade Solgårdens äldreboende sin resa mot Silviacertifiering i november förra året. Det inledande steget innebar att all personal under tre dagar fick en gemensam utbildning och grund att stå på i mötet med brukare med demens. Nu är det dags för nästa steg och denna gång handlar det om utbildning för Solgårdens arbetsledare.

Demens blir allt mer vanligare i takt med att vi lever allt längre och för att stå bra rustad och vara i framkant har omsorgsverksamheten valt att kompetenssatsa på området. Först ut är Solgårdens äldreboende och planen är att även Åsgården och Ängslyckan ska Silviacertifieras.

Utbildningen för arbetsledarna sker under en dag och det är Ulrika Granér från Silviahemmet som utbildar. Ulrika är inte helt obekant då hon tidigare arbetat som demenssjuksköterska i kommunen. Hon slutade juni 2021 för att arbeta på Silviahemmet. När hon var här arbetade hon mycket med handledning, förändringsarbete och utbildning inom demensvården, både för anhöriga och för personal.

Hur känns det att vara tillbaka i Svalöv?

— Det känns superkul! Jag har verkligen längtat efter den här dagen att få komma tillbaka. Det är jättekul att se det arbete som påbörjades för fem år sedan. Att det fortskrider och att verksamheten nu valt att ta nästa steg i och med certifieringen. Det här kommer att vara min största stolthet på något sätt, då jag får vara med på hela resan.

Utbildning för medarbetare med ledarskapsfunktion

De som deltar i steg två har gått det inledande steget i utbildningen Öppnas i nytt fönster. och har någon form av ledarskapsfunktion på Solgårdens äldreboende. Det är chefer och legitimerade personal men också administrativ personal såsom schemaläggare, då detta arbete också innebär ett ledarskap. Det övergripande temat för dagen är ledarskap vid införande av ny kunskap.

Ulrika Granér, utbildare från Silviahemmet, håller utbildning för arbetsledarna på Solgårdens äldreboende.Förstora bilden

— Under förmiddagen har vi pratar om vad man ska tänka på som ledare. Vilka egenskaper som är bra att främja för att få arbetsgruppen att växa med uppgiften. Vi fokuserar på hur man som ledare hjälper gruppen att omvandla kunskap till kompetens i den praktiska vardagen. Hur jag håller min personal motiverad under den långa tid en förändring faktiskt tar, säger Ulrika Granér.

Ulrika berättar att eftermiddagens fokus kommer att ligga på hur man inför något nytt i en verksamhet som redan arbetar på ett visst sätt. Deltagarna har i förväg fått en läxa där de ska ha funderat över hur man kan implementera ny kunskap.

— Det ska deltagarna redovisa nu efter lunch. Sedan ska vi också diskutera förändringsarbete som ska leda till förbättring och vad man bör tänka på. Det handlar om att ge förutsättningar till teamet så att de i sin tur kan gör sitt bästa jobb, helt enkelt, säger Ulrika.

Vad är viktigt att deltagarna tar med sig från dagens utbildning?

— Att det är värt att satsa tid och resurser på att jobba aktivt med förändring. Att det inte flyter på av sig själv utan man måste förstå vikten av att vara en förebild och skapa förutsättningar. Ledarskap är viktigt för att lyckas.

Ulrika berättar också att det är viktigt med uppföljning och att presentera resultaten i ett förändringsarbete. Inte bara uppåt i chefsledet och mot politiken. Det är minst lika viktigt för medarbetarna.

— Det vi ser är att om man arbetar med uppföljning för de som är delaktiga i förändringsarbetet så blir man motiverad av att se vad som konkret händer. Det är därför viktigt för genomförandet att det finns ett tydligt och närvarande ledarskap.

Exklusivt att vara Silviacertifierad

I femton år har Silviahemmet drivit sin verksamhet och de har genomfört utbildningar i ett tjugotal av landets 290 kommuner. Totalt har de certifierat 177 olika vårdenheter. Det är en unik utbildning och det är en exklusiv grupp som kan titulerar sig Silviacertifierad

— Om en verksamhet satsar på en certifiering så ser vi att de också väljer att behålla den. Man måste förnya certifikatet efter tre år, vilket innebär att man skickar nyanställda på utbildning. Man måste också upprätthålla de olika momenten i vardagen som följer med certifieringen, som till exempel kontinuerliga reflektionsmöten, berättar Ulrika.

Veronica Wirén är enhetschef för hemsjukvården i kommunen och Veronika välkomnar verkligen möjligheten till all utbildning tillsammans med sin personal.

— Att få sitta ner som chef tillsammans med personalen känns fantastiskt. Att se hur de tar till sig kunskapen, höra deras frågor och diskutera etik och moral är något som vi borde hinna med vid fler tillfällen. Och detta kommer vi att få mer av nu när vi även har reflektionsledare utbildade på Solgården, säger Veronika.

Hur känns det att vara ett steg närmar certifiering?

— Att få Silviahemmets certifiering är något att vara stolt över. Att alla har samma bas av kunskap till bra bemötande. Det kommer att ge ”ringar på vattnet”-effekt. Vi inom hemsjukvården är glada över att få vara med på denna resa och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med enheterna på Solgården.

Vad tar du med dig från utbildningen i rollen som arbetsledare?

— Min vardag som chef är att vara där för personalen och föra verksamheten framåt. Min personal ska nu göra samma som arbetsledare ute på sina enheter. Det är en reflektion jag tar med mig. Nu ska jag stötta dem i att vara bra arbetsledare som för arbetet framåt, berättar Veronica Wirén.

Snart är det dags att fira

Snart är det dags för ceremoni där Solgårdens äldreboende officiellt blir certifierade av Silviahemmet. Marlene Andersson är verksamhetschef för äldrevården i kommunen och hon ser fram emot utbildningsresans slutmål.

Vad kommer certifiering att innebära för verksamheten?

— Det kommer att höja kvaliteten och vi får en samsyn i hur vi utför demensvården. Utbildningen har tydliggjort vikten av Silviafilosofins fyra hörnstenar. Även om vi tidigare arbetat på ett liknande vis så knyter det ihop ett arbetssätt som gör det tydligare för personalen. Det har också gett oss en annan inblick i vad demensvård innebär.

Hur ska ni fira certifieringen?

— Det kommer vi att fira med pompa och ståt den 2 mars tillsammans med personalen som gått utbildningen samt vår nämnd, socialnämnden. Det är Silviahemmet som certifierar och de kommer att dela ut Solgårdens certifikat, som ska hänga på en bra plats i entrén. Alla avdelningarna får också ett duplikat av certifikatet och slutligen kommer medarbetarna att få diplom som bevis på att de är godkända på utbildningen. Och givetvis fira vi detta med kaffe och tårta, säger Marlene.

Fakta: Stiftelsen Silviahemmet och certifiering

Stiftelsen Silviahemmet är en ideell stiftelse med uppgift att sprida kunskap om kognitiv sjukdom (demens). Stiftelsen startades 1996, på alla hjärtans dag, på initiativ av H.M. Drottning Silvia.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete och kommunikation. Det är ett personcentrerat arbets- och förhållningssätt som kan användas under hela sjukdomsförloppet, det vill säga från mild till svår fas i sjukdomen och till livets slut.

Fem steg till certifiering:

  1. Grundutbildning av samtliga medarbetare på en enhet.
  2. Arbetsledarutbildning för arbetsledare som genomgått steg 1.
  3. Reflektionsutbildning: mins två undersköterskor går tre utbildningsdagar.
  4. Certifieringsceremoni: verksamheten erhåller ett numrerat certifikat signerat av H.M. Drottningen och medarbetarna får individuella kursbevis. Certifikatet är giltigt i tre år.
  5. Uppföljning, förnyad certifiering: Silviahemmet följer upp verksamheten efter ett år och det görs även en skriftlig uppföljning. För att behålla certifieringen utbildas nya medarbetare minst vart tredje år.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Stiftelsen Silviahemmet.

Text och foto: Daniel Henriksson