Artikeln publicerades 24 februari 2023

Svalövs kommun uppmärksammar årsdagen av kriget i Ukraina

Ingrid Ekström (SD) kommunfullmäktiges ordförande, Sten Wendel (M) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, Kent Kronqvist (S) kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

Det är nu ett år sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina. Svalövs kommun var tidigt i framkant i mottagandet av de som flyr från kriget och har sedan väldigt tidigt i konflikten agerat för att kunna hjälpa de skyddsökande.

Svalöv och Ukraina

Det var i början av mars 2022 som det kom till kommunens kännedom att många skyddssökande från Ukraina hade sökt sig till kommunen då det fanns en anknytning till anhöriga som var anställda vid ett företag i kommunen.

Kommunen inrättade snabbt en särskild projektorganisation för ändamålet och inom ett par dagar fanns ett mottagningscenter med sängar och personal på plats. Civilsamhälle, föreningar, svenska kyrkan, vårdcentralen i Svalöv samt ideella krafter involverades också för att ta emot de skyddssökande på bästa sätt.
Det togs då även beslut om att det skulle byggas bostäder i Svalövs kommun för att kunna ge de skyddsökande en plats att bo, vilket är ett arbete som pågått under 2022. I samband med detta beslut så gjordes även en barnkonsekvensanalys som särskilt beaktade barnens behov kring bostadssituationen. Flera ukrainska barn har även börjat gå i skolan i Svalövs kommun, vilket har fungerat väldigt väl.

Många av de som kommit till Svalöv har även börjat arbeta och verka i kommunen. En del av de skyddsökande har tidigare högskoleutbildningar eller annan akademisk bakgrund, vilket har lett till att kommunens arbetsmarknadsenhet har kunnat matcha deras kompetenser mot arbetsmarknadens behov.
Enligt Migrationsverkets statistik vistas för närvarande 156 ukrainska medborgare under massflyktsdirektivet i Svalövs kommun, som mest har det varit 200 stycken då några rest tillbaka eller flyttat till annan kommun medan andra har tillkommit.

Ingrid Ekström, (SD) kommunfullmäktiges ordförande, säger att:

- Vi lever i en allvarlig tid där vi tillsammans med gemensamma krafter har gjort allt vi kunnat för att hjälpa till. Vi har under året som gått sett goda exempel på hur vi snabbt har samordnat oss tillsammans med andra aktörer för att nå ut till de skyddssökande på bästa sätt. Kriget pågår tyvärr ännu och det är viktigt att vi fortsätter att visa vårt stöd för Ukraina.

Framöver kommer Svalövs kommun att fortsätta bistå med hjälp för att skapa meningsfull sysselsättning och stå för ett gott mottagande för de som flytt från kriget.

Ordörande håller upp en svensk och en ukrainsk flagga

Kent Kronqvist (S) kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, Ingrid Ekström (SD) kommunfullmäktiges ordförande, Sten Wendel (M) kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande