Artikeln publicerades 4 april 2023

Glöm inte att att nominera till vandringspriser och stipendium inom idrotten

Gruppbild på några av alla medarbetare som premierades vid Silviahemscertifieringen på Solgården.

Det är nu dags att nominera kandidater till olika priser inom idrotten. Sista nomine­rings­dag är den 14 april.

Hoppas att ni inom er förening har en eller ett par kandidater till nå­got av de priser som ska delas ut. Tveka inte att nominera någon till priserna, ju fler no­mi­neringar desto värdefullare blir det att erhålla priset. Detta kan också vara en bra sak att ta upp i samband med ert årsmöte.

Bästa Seniorprestation
Sture och Berta Bondessons Vandringspris delas ut till bästa seniorprestation utförd under 2022. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kom­mun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under 2022.

Bästa Juniorprestation
“NST:s Vandringspris” delas ut till bästa juniorprestation utförd under 2022. För att komma ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens verksamhet under 2022.

Bästa Ledarprestation
Sparbankens vandringspris delas ut till en ledare som ska vara verksam inom en idrotts­fö­rening i Svalövs kommun. Personen ska utgöra ett gott föredöme för medlemmarna och gärna ha utfört något utöver det vanliga. Det är insatser under 2022 som ska bedömas.

Bästa Idrottsprestation
Vandringspriset Kjells kanna delas ut till en person (senior eller junior) som lyckats väl och därmed utfört en god prestation i sin idrottsgren. Personen ska vara bosatt i Svalövs kom­mun, men insatsen kan ha utförts antingen inom någon förening i kommunen eller i en fö­re­ning utanför Svalövs kommun. Det är insatser under 2022 som ska bedömas.

Handikappidrottsstipendium
Handikappidrottsstipendiet tilldelas en person eller förening som gjort förtjänstfulla insatser inom handikappidrotten. För att komma ifråga för stipendiet ska något av följande kriterier vara uppfyllt:

  • En person bosatt i kommunen som utfört en god prestation inom idrotten
  • En ledare som är verksam i kommunen och som gjort insatser för integration av funktionshindrade i idrottsrörelsen
  • En förening som är verksam i kommunen och som gjort särskilda insatser för handikappidrotten.

Det är insatser under 2022 som ska bedömas.

Nomineringar
För samtliga vandringspriser och handikappidrottsstipendiet gäller att förslag till kandida­ter samt skriftlig motivering ska vara inkomna senast 2023-04-14. Glöm inte uppge tele­fonnummer och/eller mail där vi kan nå den person som du nominerat. Du ska också lämna telefonnummer och mailadress till dig själv om vi behöver komma i kontakt med dig.

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun
Fritid
268 80 Svalöv

Eller via e-post till margareta.persson@svalov.se skriv "nominering till vandringspriser" i ärendemening
Glöm inte att sista nomineringsdag är den 14 april!

Beslut
Det är bildningsnämden som i maj månad kommer att besluta om vem som tilldelas respektive pris. Pristagarna kommer att underrättas skriftligt sammt då också information om utdelningen.

Utdelning
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i kommunen

Frågor
Har du frågor så hör av dig till till Niklas Fonskov
E-post eller telefon 0418-47 50 30.