Artikeln publicerades 5 april 2023

Nu blir det bättre belysning på väg 106

Efter påsk börjar entreprenören sitt arbete med ny vägbelysning utmed väg 106.

Det gäller på sträckan som går mellan Svalöv och Kågeröd. Nya belysningsstolpar kommer att sättas upp från plankorsningen i Källstorp till busshållplatsen vid Skipadrättsvägen.

Arbetet beräknas ta 2-3 månader.