Artikeln publicerades 9 juni 2023

Framtidsgården i fokus vid internationellt studiebesök i Svalöv

På bild från vänster: Sten Wendel (M), kommunfullmäktiges förste vice ordförande, Anna Berg von Linde (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande samt Hanna Åstrand, utvecklingschef Svalövs kommun.

Den 30 maj var utvecklingen av framtidens jordbruk i fokus då Lantmännen bjöd in EU:s CAP-direktörer samt samarbetspartners och företagsrepresentanter till ett studiebesök på Framtidsgården Svalöv.

Det var i samband med en konferens i Malmö kring den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, inom EU som medlemsländernas direktörer genomförde studiebesöket som en del av konferensen för att följa upp framgångsrika exempel inom jordbruket. På Framtidsgården Svalöv drivs ett modernt jordbruk där precisionsodling används för att optimera grödornas avkastning på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I Svalöv bedriver Lantmännen även en av världens mest avancerade växtförädlingsanläggningar som utvecklar grödor som möter framtidens behov.

I strålande solsken fick besökarna på Framtidsgården ta del av utvecklingen som sker kring precisionsodling  genom konkreta exempel ute på åkrarna, till exempel hur data om ett specifikt fält kan optimera kvävegödslingen. Dagen avslutades med ett panelsamtal kring hur man kan förverkliga framtidens jordbruk inom Europeiska Unionen.

Svalövs kommun var representerad på plats genom kommunstyrelsens förste vice ordförande, Anna Berg von Linde (M), kommunfullmäktiges förste vice ordförande Sten Wendel (M) samt utvecklingschef Hanna Åstrand.

- Det är både spännande och inspirerande att framtidens jordbruk utvecklas här i Svalövs kommun. Det fina arbete som Lantmännen gör med exempelvis precisionsodlingen har redan nu satt vår kommun på EU-kartan något dagens besök verkligen visar, säger Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Svalövs kommun.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Kooperativet ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 60 miljarder svenska kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
www.lantmannen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.