Artikeln publicerades 16 juni 2023

Stort intresse för medborgardialogen om Röstånga friluftsbad

Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Runt 60 personer hade igår samlats i Linåkerskolans aula för att delta i medborgardialogen kring friluftsbadet i Röstånga.

Röstångabadet som funnits i byn sedan 1964 har för många genom sin historia varit en viktig del i Röstångas identitet men också varit föremål för debatt vid mer än ett tillfälle. Nu nästan 60 år senare står det dock klart att badet är uttjänt och att det troligtvis endast kommer att vara öppet en eller ett par säsonger till. Därför förs nu en medborgardialog kring vad som ska hända med badet i framtiden.

Det första steget i medborgardialogen togs genom gårdagens möte i aulan vid Linåkerskolan i Svalöv. På scenen fanns representanter från kommunen i form av Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef och Mattias Wiman som är teknisk chef på Svalövs Kommunservice AB. Plats på scen var också Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Det var också Stefan som modererade dialogen med medborgarna tillsammans med personal från kommunens utvecklingsavdelning.

Stefan tog åhörarna med på en minnesresa kring Röstångabadets historia för att slutligen landa i var badet står idag. I sitt anförande påpekade han även att det är viktigt att komma ihåg att inga beslut tagits än och just därför är medborgardialogen så viktig och att den sker just nu.

- Det är viktigt att komma ihåg att inga besluts fattats än och den här medborgardialogen är ett första steg i att lyssna in vad kommunens medborgare tycker och tänker kring badets framtid sa Stefan Pettersson (M) från scenen i Linåkerskolans aula.

Att det var många tankar och mycket känslor kring badet var tydligt och det var många som ville både ställa frågor och få sin röst hörd gällande badets framtid. Men för att alla som var på plats skulle få en chans att tycka till så delades åhörarna in i mindre grupper där samtal och dialog kring främst tre frågor diskuterades.

Frågorna som diskuterades var:

  • Vad är din åsikt om Röstångabadets framtid?
  • Ska vi ha kvar badet på samma plats? Och i så fall varför? Eller finns det någon annan plats i kommunen som passar bättre?
  • Finns det något annat än ett friluftsbad som ni i stället tycker att kommunen ska satsa på.

Diskussionerna tog snabbt fart i de olika grupperna och både tankar, känslor och idéer dokumenterades noggrant ner av de tjänstemän som tilldelats roller som sekreterare.

- Det vi kommer göra nu är att sammanställa alla de förslag och idéer som kom fram under gårdagen och återkoppla resultatet från dialogen både till politiken och invånarna. Detta blir sedan ett underlag till nästa steg i processen där politiken får se över om man vill hålla fler dialogtillfällen, säger Sara Olsson Vikström som jobbar som utvecklingsstrateg på Kultur och fritid i Svalövs kommun.

Om du har frågor, funderingar eller förslag så kan du skicka dessa till info@svalov.se. För övrig information och för nästa steg i processen ber vi dig vara uppmärksam på vår webb och i våra sociala medier där mer information kommer att släppas.