Artikeln publicerades 14 augusti 2023

Polisens årliga trygghetsmätning skickas ut

Nu är det dags för Polisens årliga trygghetsmätning. Undersökningen skickas ut den 14 augusti till slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16-85 år, och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras under hösten. Är du en av de utvalda ber vi dig att ägna en stund åt att besvara frågorna i enkäten.

Upplever medborgarna några problem där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i den årliga lokala trygghetsmätningen.

I dagarna kommer 82 800 personer mellan 16 och 85 år, boende i polisregion Syd, att få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om hur medborgarna ser på sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens lokala verksamhet.

Cirka 1800 personer i Svalövs kommun kommer att få enkäten hemskickad.

Läs mer om trygghetsmätningen på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tack på förhand för din medverkan!

Vid frågor om undersökningen, kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.