Artikeln publicerades 22 augusti 2023

Information om vattenvårdsåtgärd vid Västergatan i Svalöv

Bild på hur det planerade diket kommer att se ut.

Bild på hur det planerade diket kommer att se ut.

Samhällsbyggnadsnämnden i Svalövs kommun har på grund av återkommande översvämningar som påverkar befintlig bebyggelse tagit beslut om att göra en flödesreglerande åtgärd på Västervång i Svalöv.

Åtgärden görs i samarbete med Saxån-Braåns vattenråd och medfinansieras av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Åtgärden syftar även till att minska näringsläckage från åkermarken samt öka biologisk mångfald och innebär att vatten från åkermarken som tidigare har runnit in i villaområdet vid höga flöden leds till en våtmark. Från våtmarken kommer vattnet att ledas ner genom ett öppet dike i riktning mot Svalövsbäcken men ytterligare fördröjas i en mindre damm innan det leds vidare till befintlig damm och slutligen Svalövsbäcken, se karta nedan.

Arbetet planeras att utföras under hösten 2023.

Översikt över aktuellt område på Västervång i Svalöv.Förstora bilden

Översikt över aktuellt område på Västervång i Svalöv.

Vid eventuella frågor eller synpunkter kan ni kontakta Saxån-Braåns vattenråd eller Svalövs kommun.

Linn Renström
Miljöstrateg, Svalövs kommun
E-post

Anna Sahlgren
Vattenstrateg, Saxån-Braåns vattenråd
E-post