Artikeln publicerades 13 september 2023

Påminnelse angående resvaneundersökning i Skåne

I september 2023 får invånarna i Skåne chans att påverka trafiken genom en stor resvaneundersökning. Undersökningen kommer att hjälpa oss planera för ett säkert, tillgängligt och smidigt resande i framtiden.

125 000 slumpvis utvalda skåningar kommer få svara på resvaneundersökningen. Du som är utvald kommer få information i brevlådan om hur du deltar. Svaren är anonyma, men viktiga, för de kan inte ersättas av någon annans. Ju fler svar vi får in desto bättre och rättvisare kommer vårt kunskapsunderlag att spegla hur skåningarna verkligen reser.

Oavsett om du reser mycket eller lite, och oavsett hur du tar dig fram, är du en del av trafiken. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de utvalda svarar på undersökningen. Resultatet hjälper oss planera framtidens gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik. Resultatet används av din kommun, av regionen och av Trafikverket.

Undersökningen genomförs på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Trafikverket och Skånes kommuner. Resultatet påverkar såväl våra stora infrastrukturprojekt som kommunernas lokala planering.

Mer information och resultat från tidigare undersökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad första gången 2023-08-28.