Artikeln publicerades 29 september 2023

Nytt Leaderprojekt SMARTa tätorter beviljat

I somras skickade Svalövs kommun in en ansökan till Leader för att genomföra en förstudie vid namn SMARTa tätorter. Förstudien syftar till att föra samman näringsidkare och föreningsliv i respektive tätort genom en digital plattform. I förra veckan godkändes förstudien, som ett första steg i projektets långsiktiga mål, och arbetet är redan nu i full gång.

SMART står för:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsbestämt

Förstudien kommer att drivas som ett Leaderprojekt och har i sin nuvarande form som mål att utforma och ta tillvara på lokala möjligheter och ambitioner.

Förstudien ska skapa samverkansplattformar i varje tätort för att samla kommun, näringsliv och föreningsliv, med det övergripande målet att öka attraktiviteten för att leva, bo och verka i kommunens alla delar.

Leadermetoden innebär lokalt ledd utveckling där såväl privat som offentliga och ideella krafter arbetar tillsammans för att nå utveckling på sin bygd utifrån lokala förutsättningar. Det är en kraftfull metod att bedriva utveckling då den inkluderar många aktörer med en tydlig process.

Kommunstyrelsen tog beslut om att projektansökan skulle skickas in i juni 2023. Projektet möjliggör att bygga en modern, stabil och effektiv landsbygdsutveckling i enlighet med tidigare beslutad vision för Svalövs kommun.

- Det är positivt att vi tillsammans med Leaderkontoret och Jordbruksverket kan arbeta med landsbygdsutveckling som bygger på flera olika plan. Vi har stora möjligheter inom kommunen som vi med projektet räknar med att ta fasta på och utveckla vidare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med förstudien startar den 1 oktober och kommer att pågå i sex månader. Förhoppningen är att förstudien därefter övergår till ett längre projekt, även det med stöd av Leader.

Information om Leadermetoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Projektplan för SMARTa tätorter Pdf, 314.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Vision 2040 för Svalövs kommun Pdf, 47.5 MB, öppnas i nytt fönster.