Artikeln publicerades 29 september 2023

Tillbakablick kring Svalövs mottagande av ukrainska flyktingar

Från vänster: Olha, Iryna och Marta njuter av varsin kopp kaffe på Fridhems folkhögskola

Från vänster: Olha, Iryna och Marta njuter av varsin kopp kaffe på Fridhems folkhögskola

För lite mindre än två år sedan så tog Svalövs kommun emot 200 ukrainska flyktingar varav en stor andel är fortsatt bosatta i kommunen. Svalövs kommun har tillsammans med de ukrainska medarbetarna Olha, Iryna och Marta producerat en kort film där de berättar om sin ankomst till Sverige, mottagandet och sin vistelse i Svalövs kommun.

Livet i Svalövs kommun

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 september hölls en informationspunkt kring Svalövs kommuns mottagande och hantering av de ukrainska skyddsökande flyktingar som bosatt sig i kommunen.

Under mötet fick de förtroendevalda även möta några av de ukrainare som bosatt sig och fått arbete i kommunen samt höra deras historia. Där visades en film upp som handlade om just de ukrainska
flyktingarna och deras vistelse i Svalövs kommun.

Barnkonsekvensanalys

Under våren 2022 genomfördes en barnkonsekvensanalys av kommunens folkhälso- och barnrättsstrateg Li Merander inför uppförandet av tillfälliga bostadsmoduler i Teckomatorp. Barnkonsekvensanalysen syftade till att undersöka hur berörda barn, både skyddsökande och de som redan bodde i närområdet, skulle påverkas av en byggnation av tillfälliga bostäder och slutsatsen blev att det var till större fördel än nackdel för barn och deras familjer.

Nuläge

För närvarande vistas 151 skyddsökande flyktingar från Ukraina i Svalövs kommun enligt Migrationsverkets statistik. De flesta av bostadsmodulerna är bebodda och i merparten av hushållen finns barnfamiljer som tidigare var trångbodda.
Sedan kriget bröt ut har Svalövs kommun aktivt arbetat med att ta tillvara på den kompetens som kommit hit genom att stödja de ukrainska flyktingarnas väg ut på arbetsmarknaden. Se filmen nedan för att få höra mer om detta direkt från de som kommit från Ukraina.

En version med Ukrainsk textning finns även tillgänglig här nedanför,