Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Svalövs kommun ökar i attraktivitet bland småföretagare

Småföretagarnas Riksförbund har gjort en stor undersökning om småföretagens förutsättningar runt om i landet. Svalövs kommun är i år rankad som nummer 117 av 290, vilket är 50 placeringar bättre än förra året.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism.

Svalöv är, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära större stad. Det finns sammanlagt 52 sådana kommuner. Svalöv klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad nummer 22 av 52.

-Vårt systematiska arbetsätt som utgår från kommunvison och näringslivsstrategi börjar förhoppningsvis ge resultat. Ett arbete menat att ge våra företagare bättre förutsättningar, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Svalöv ligger bättre till än snittet i fem av dessa och sämre i fyra.

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Svalöv ligger bättre till än snittet i fem av dessa och sämre i fyra.

Denna undersökning av Småföretagarnas Riksförbund är en av flera som görs om näringsliv och företagande. Två andra större aktörer som gör undersökningar är Svenskt Näringsliv och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). De gör årliga undersökningar om företagsklimatet i landets alla kommuner.