Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Vet du vad Öppna insatser är?

Om du känner att dina problem har tagit överhanden i livet och att du skulle behöva råd och stöd för att komma vidare för att nå en förändring - då är du välkommen att kontakta oss på Öppna insatser.

Öppna insatser är en del av omsorgsverksamheten i Svalövs kommun och:

  • Vi vänder oss till alla invånare i Svalövs kommun.
  • Vi kan ge dig upp till fem rådgivande samtal som inte journalförs och det är kostnadsfritt att besöka oss.
  • Vi erbjuder individuella samtal samt olika gruppverksamheter för både barn och vuxna.
  • Du kan komma själv, tillsammans med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer.

Kolla in filmen!

I filmklippet får du träffa några av personerna som arbetar på Öppna insatser i Svalövs kommun. Här berättar de kort om vilket stöd du har möjlighet att få som kommuninvånare.