Artikeln publicerades 1 november 2023

Dags att söka stipendium

Nu är det dags att söka stipendium hos både Stiftelsen August Christerssons stipendiefond och Evy och Ernst Johanssons stipendiefond.

Svalövs kommun förvaltar ett antal stiftelser (fonder, donationer). Avkastningen från dessa går till olika ändamål i enlighet med givarnas uttryckta önskningar.

Vem kan söka?
Du som är skriven i Svalövs kommun kan ansöka om pengar ur stiftelserna*. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, ange kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, ex studiebevis.

* Gäller inte för Evy och Ernst Johanssons stipendiefond, utan då ska du vara skriven i Kropps församling som ligger i Helsingborgs kommun.

Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se senast den 31 december 2023.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
Lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan komma ifråga.

Evy och Ernst Johanssons stipendiefond
Fonden har till ändamål att främja och uppmuntra ungdomar under 25 år bosatta i Kropps Pastorat att utbilda sig inom jordbruksyrket på gymnasial- eller eftergymnasial nivå. Stipendier avsedda för kursavgift, boende och skäligt uppehälle delas ut till ungdomar under 25 år som är bosatta i Kropps församling. Ungdomar som tvingats skriva sig på sin studieort men som varit bosatta i Kropps församling fram tills dess är också berättigade att söka.

Välkommen med din ansökan!