Artikeln publicerades 3 november 2023

Internationellt besök ville lära av BT Kemi-saneringen

David Bohgard, tidigare projektledare för BT Kemi Efterbehandling, och Helena Svensson, nuvarande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, föreläste om BT Kemi-skandalen, utredningar, saneringsarbete och det arbete som pågår för ett femtiotal besökare med förorenad mark som sitt specialintresse.

David Bohgard, tidigare projektledare för BT Kemi Efterbehandling, och Helena Svensson, nuvarande projektledare för BT Kemi Efterbehandling, föreläste om BT Kemi-skandalen, utredningar, saneringsarbete och det arbete som pågår för ett femtiotal besökare med förorenad mark som sitt specialintresse.

I slutet av oktober stod BT Kemi Efterbehandling som värd för ett internationellt studiebesök när nätverket Renare Mark tillsammans med sin europeiska motsvarighet, NICOLE, arrangerade gemensamma seminariedagar i Malmö.

Under två dagar arrangerade nätverket Renare Mark tillsammans med sin europeiska motsvarighet, NICOLE, gemensamma seminariedagar i Malmö. Som ett avslut på ett digert program av workshops, föreläsningar och diskussioner om hur arbetet med förorenade områden kan utvecklas, arrangerades ett studiebesök i Teckomatorp.

BT Kemi Efterbehandlings projektledare Helena Svensson och tidigare projektledare David Bohgard tog då emot representanter från kommuner, myndigheter, industrin, konsultbranschen och forskarvärlden från spridda delar av både Sverige och Europa. Föredraget i Teckomatorp täckte såväl BT Kemi-skandalen som arbetet med utredning och sanering. Jämte en redovisning av saneringen av det södra området hölls en diskussion om termisk behandling in situ och de utmaningar som denna teknik innebar i Teckomatorp. Projektledningen berättade också om det utredningsarbete som nu pågår kring hur restföroreningen av dioxin ska hanteras.

- En viktig del av vårt uppdrag är att dela med sig och sprida information om arbetet vi gör i Teckomatorp. Alla vinner på att man tar vara på varandras erfarenheter och lärdomar, säger Helena Svensson som med jämna mellanrum håller studiebesök och föreläsningar i Teckomatorp.
Speciellt roligt den här gången var dock att besökarna kom både från hela Sverige och från stora delar av Europa.

Förutom föreläsningen om saneringsprojektet bjöds deltagarna på ett besök i BT Kemi-utställningen och en promenad över det gamla fabriksområdet som idag, till allra största delen, är återställt till två rekreationsområden.

Förutom en föreläsning om saneringsprojektet bjöds de internationella gästerna på en promenad över det gamla fabriksområdet som idag, till allra största delen, är återställt till två rekreationsområden.

Förutom en föreläsning om saneringsprojektet bjöds de internationella gästerna på en promenad över det gamla fabriksområdet som idag, till allra största delen, är återställt till två rekreationsområden.