Artikeln publicerades 6 november 2023

Svalövs kommun deltar i pilotprojekt om hållbart resande på landsbygden

Tillsammans med ett antal utvalda skånska kommuner och två trafikbolag kommer Skånetrafiken att testa ett nytt tidtabellsfritt koncept. Resenären ska med hjälp av en app boka sin resa från och till ett större antal virtuella hållplatser. Trafikstart är planerad till hösten 2024 och ska pågå under ett år.

I stället för dagens kollektivtrafik med schemalagda turer innebär det nya konceptet att resorna utförs på beställning. Resenärerna beställer sina resor digitalt. Resorna utförs med små bussar inom ett definierat geografiskt område och under angivna tider. Under testtiden kan utformningen ändras, baserat på nya lärdomar från testet.

Innan sommaren fick alla kommuner i Skåne anmäla sitt intresse för att medverka i testet. Nu har Skånetrafiken valt vilka kommuner man vill fortsätta samarbeta med. Följande kriterier har man utgått ifrån:

  • Möjligheten att genomföra piloten inom ramen för redan befintliga trafikavtal
  • Att provområdet har lämpliga geografiska och trafikala förutsättningar
  • Att utpekade trafikföretag kan leverera en teknisk lösning för beställning och ruttoptimering av resor
  • Kommunsamverkan

Utifrån ovanstående kriterier har Skånetrafiken landat i att arbeta vidare med följande kommuner:

  • Svalövs kommun,
  • Sjöbo kommun, möjligen med vissa områden i Ystads och/eller Tomelilla kommun.

I dessa kommuner kör Nobina och Bergkvarabuss den upphandlade trafiken och kommer därför ingå i testet. All ordinarie trafik kommer att fortsätta som planerat under testperioden.

- För oss i Svalövs kommun är hållbarhet och framtidsutveckling två saker vi ständigt jobbar med och därför känns det extra viktigt att vi kan vara med i utvecklingen av framtidens resande för både Skånes och Svalövs invånare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Denna satsning är en av flera för att utveckla kollektivtrafik för invånarna på landsbygden i Skåne.