Artikeln publicerades 13 november 2023

Nominera ledamöter till näringslivsrådet

Är du intresserad av att representera företagens behov genom att vara ledamot i Svalövs kommuns näringslivsråd?

Näringslivsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig informationsutbyte mellan företrädare för företag i Svalövs kommun och kommunens styrelse och nämnder. Nu är det dags att nominera ledamöter inför 2024 då det enligt reglementet görs nya val inför nästkommande år.

Näringslivsrådet består av företagare, politiker samt tjänstemän från Svalövs kommun. Rådet består av åtta ledamöter från näringslivet. Av dessa väljs fyra för en tvåårsperiod och fyra för en omväxlande tvåårsperiod. Företagarna ska representera kommunens geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund i största möjliga mån. Rådet sammanträder enligt reglementet minst två gånger per år.

Företagare samt representanter från företag i Svalövs kommun kan nominera såväl företagare som representanter från företag i Svalövs kommun. Kommunförvaltningen formulerar utifrån inkomna förslag som sedan beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådet har även rätt att adjungera in företrädare för företagsorganisationer.

Vill du nominera en företagare?
Välkommen att nominera senast den 24 november via denna nomineringslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..