Artikeln publicerades 15 december 2023

Europeiska Socialfonden delar ut sju miljoner kronor till Svalövs kommun

Svalövs kommun får sju miljoner kronor för att arbeta med kompetenshöjning inom vården och i det privata näringslivet.

I september i år sökte Svalövs kommun statsbidrag från Europeiska Socialfonden, ESF, och nu i veckan kom beskedet. Projekt Fokus Kompetenshöjning i Svalöv beviljades 7 miljoner kronor för att stärka både det lokala näringslivet och medarbetare inom vård och omsorg med kostnadsfria kompetenshöjande utbildningar inom digitalisering, automatisering och grön hållbarhet.

- Det är roligt att offentlig sektor tillsammans med det privata näringslivet kan samarbeta över gränser när det gäller kompetenshöjning. Vår strategi för det lokala näringslivet handlar ju också om att vi som kommun ska stödja företagen i deras utveckling, säger Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande.

Totalt fördelades 84 miljoner kronor till olika satsningar i Skåne och Blekinge. Långsiktigt är syftet med statsbidragen att främja hållbar utveckling, konkurrenskraft på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning. För Svalövs del innebär det nya projektet att kommunen med stöd av upphandlade utbildningar kommer att stödja deltagande företag med kompetenshöjande utbildningar till deras medarbetare.

- Vi är jätteglada över detta positiva beslut. Vår dialog med företagen om deras framtida utbildningsbehov har pågått sedan i somras. För små och medelstora företag har det stor betydelse med kostnadsfri kompetensutveckling för anställda, på sikt kan det bidra till ökad tillväxt och plats för fler på arbetsmarknaden, säger utvecklingschef Hanna Åstrand.

Projektet Fokus kompetenshöjning i Svalöv startar i januari 2024 och kommer att pågå under tre år. Inledningsvis kommer en djupgående kartläggning att göras kring konkreta behov av kompetensutveckling inom de aktuella områdena för både offentlig sektor såväl som deltagande företag. Förhoppningen med projektet är också att långsiktigt attrahera fler medarbetare till vårdyrken genom kompetensutveckling av olika tjänster.

Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer.