Artikeln publicerades 19 december 2023

Avsiktsförklaring är tecknad kring samarbetet för Tidigt och Tillsammans

Från vänster syns Cecilia Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen Svalöv, Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande och Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan.

Från vänster syns Cecilia Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen Svalöv, Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande och Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan.

Svalövs kommun har tillsammans med Region Skåne och Polisen påbörjat arbetet med att implementera tidiga, främjande och samordnade insatser kring barn och familjer i behov av stöd, inspirerat av det som brukar kallas för Skottlandsmodellen, GIRFEC - Getting It Right For Every Child.

Avsiktsförklaringen är ett officiellt ställningstagande till att fortsätta den fina samverkan som pågått de senaste två åren inom ramen för detta arbete.

- Det känns jättebra med med ett fördjupat samarbete på den här nivån. Det är bra för alla parter. När det blir dokumenterat är det mer handfast och visar tydligt på avsikten, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med Tidigt och Tillsammans är att genom tidiga, främjande och samordnade insatser ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt. Det handlar kort sagt om att samordna insatser – såväl interna inom kommunen som externa – i ett tidigt skede, med barnet i centrum och med så lite byråkrati som möjligt. Arbetet utgår ifrån ett barnrättsperspektiv där de insatser som erbjuds är förankrade i vad som är bäst för barnet och familjen.

- Samarbetet är en förlängning av familjecentralens fantastiska arbete. Nu kommer inriktningen att bli ännu mer fokuserad på att göra rätt redan från början, säger Cecilia Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen Svalöv.

- Vi på Polisen tycker att det här är ett utomordentligt bra exempel på brottsförebyggande arbete, säger Anna Nilsson, lokalpolisområdeschef för Lokalpolisområde Klippan.

Det operativa arbetet leds av ett processteam med representanter för de olika aktörerna, processledare är kommunens folkhälso- och barnrättstrateg Li Merander.