Artikeln publicerades 19 december 2023

Prisutdelning på kommunfullmäktiges möte

På bilden syns alla stolta pristagare och stipendiater med sina blommor och diplom. Från vänster syns Elsa Andersson, Simon Kristensson, Anna och Tobias Strömvall och Roland Lyhagen.

På bilden syns alla stolta pristagare och stipendiater med sina blommor och diplom. Från vänster syns Elsa Andersson, Simon Kristensson, Anna och Tobias Strömvall och Roland Lyhagen.

I samband med årets sista kommunfullmäktigemöte, måndagen den 18 december, delades det ut många priser och utmärkelser.

Utöver ordinarie punkter på agendan fanns några extra inslag när kommunfullmäktige samlades på måndagskvällen. Ett luciatåg från Kulturskolan spred fin julstämning i fullmäktigesalen när de bjöd på sång och musik. Efter luciatåget var det dags för prisutdelning.

Prisutdelningen skedde under festliga former i fullmäktigesalen och efteråt bjöds både pristagarna och deltagarna i luciatåget på kaffe och tårta i kafeterian.

Svalövs kommuns kulturpris

Roalnd Lyhagen har tilldelats Svalövs kommuns kulturpris 2023 med följande motivering:

Roland Lyhagen, föredragshållare, författare och folklivsforskare, har genom sitt idoga och kunniga arbete satt Svalövsbygden på kartan. Hans forskning kring de större gårdarnas historia och förmåga att sätta dem i ett argrarkulturellt sammanhang har bidragit till att sprida kunskap och öka medvetandet både lokalt och globalt. Den har också resulterat i ett stort antal artiklar i Svalövsbygdens släkt-och folklivsforskarförenings tidskrift och många välbesökta och uppskattade föredrag. Roland Lyhagen är dessutom medförfattare till boken Kartofta 50 år senare som utkom tidigare i år.

Roland Lyhagen arbetar i sann folkbildningsanda och hans kulturgärning kan inte överskattas.

Roland Lyhagen, mottagare av Svalövs kommuns kulturpris 2023.

Roland Lyhagen, mottagare av Svalövs kommuns kulturpris 2023.

Svalövs kommuns kulturstipendium

Elsa Andersson och Simon Kristensson har tilldelats Svalövs kommuns kulturstipendium 2023, på 10 000 kr vardera, med följande motiveringar:

Elsa Andersson studerar allmän kurs med inriktning på foto på Fridhems folkhögskola. Hennes önskan är att göra en bildserie med porträtt av Svalövs kommuns invånare. Elsa Andersson vill fånga den mångfald av människor som bor här och gör kommunen till en vacker plats. För som hon säger: ”I en kommun där vi ser varandra utvecklar vi nya relationer och stärker gemenskapen”. Efter en utställning med vernissage vill hon sedan skänka fotona till kommunen.

Elsa Andersson visar ett stort engagemang för den ort hon vuxit upp i och en stor kunskap och medvetenhet om fotokonstens möjligheter. Med sitt unga perspektiv kommer hennes foton att berika kommunens konstsamling.

Simon Kristensson har många begåvningar inom kulturområdet. Sedan 2015 har han varit engagerad inom Svalövs kulturskola och erhållit två stipendier i både teater och cellospelande. Nu önskar han använda sitt kulturstipendium till filmstudier på filmprogrammet vid University of Kent i England dit han blivit antagen.

Efter sina akademiska och konstnärliga erfarenheter utomlands vill Simon Kristensson komma tillbaka och dela med sig av sina kunskaper. Detta genom att skapa en djupgående dokumentärfilm om de ukrainska flyktingarna i Svalövs kommun. Han har själv en ukrainsk familjebakgrund vilket gjort att han har träffat och pratat med många av flyktingarna i kommunen.

Simon Kristenssons intentioner tyder på både medvetenhet och konstnärlig förmåga vilket kommer att bidra till ökade kunskaper och vidgade perspektiv för kommunens invånare.

På bilden syns från vänster Simon Kristensson, Niklas Fonskov, kultur- och fritidschef och Elsa Andersson.

På bilden syns från vänster Simon Kristensson, Niklas Fonskov, kultur- och fritidschef och Elsa Andersson.

Svalövs kommuns miljöpris

Tobias Strömvall har tilldelats Svalövs kommuns miljöpris 2023 med följande motivering:

Tobias Strömvall på Svenstorps gård får kommunens miljöpris för sitt arbete med att främja miljö och artrikedom, hålla landskapet öppet och samtidigt verka för att långsiktigt bygga mylla för kolinlagring och minimerad vattenavrinning.

På bilden syns Tobias Strömvall, mottagare av Svalövs kommuns miljöpris, tillsammans med sin fru Anna.

På bilden syns Tobias Strömvall, mottagare av Svalövs kommuns miljöpris, tillsammans med sin fru Anna.

Tanken var att även utmärkelsen Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 2023 skulle överlämnas i samband med måndagens kommunfullmäktigemöte. Men tyvärr hade mottagarna Anna och Mårten Lackegård, ägare av fastigheten Teckomatorp 17:120, förhinder att komma , så det blir framflyttat till ett annat tillfälle.

Stort grattis till alla pristagare och stipendiater!