Artikeln publicerades 25 januari 2024

Söderåsens Ryttarsällskap får stipendium

Jenny Hellström (mitten) Ordförande i Söderåsens Ryttarsällskap

Jenny Hellström (mitten) Ordförande i Söderåsens Ryttarsällskap

Söderåsens Ryttarsällskap, beläget nära det natursköna Söderåsen, har nyligen tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor från Tore A Jonassons stiftelse, som erkänner och belönar deras engagemang för att forma och stödja unga ledare.

Ett generöst stipendium har tilldelats Söderåsens Ryttarsällskap, då främst för arbetet med så kallade "stallvärdar", unga individer som regelbundet besöker stallet minst tre gånger i veckan för att bistå med skötsel av hästar och ge stöd åt andra barn som behöver handledning. Dessa entusiastiska stallvärdar spelar också en aktiv roll under ridlektionerna, och vid flera tillfällen har de själva hållit i lektioner för sina kamrater.

- Våra stallvärdar är hjärtat i vår gemenskap. De assisterar inte bara med dagliga uppgifter och skapar en god miljö i stallet, utan de är också inspirerande ledare för våra yngre medlemmar, sägerJenny Hellström, ordförande i Söderåsens Ryttarsällskap.

Pedagogisk ridskola

Ryttarsällskapet har under de senaste åren implementerat konceptet Ridskolepedagogik, som är en innovativ och visuell utlärningsmetod för att göra ridningen tillgänglig för så många som möjligt, så kallad ridskolepedagogik. Deras unika pedagogiska approach fokuserar på färger, former och igenkänning för att underlätta inlärningen och göra det roligt för både nybörjare och erfarna ryttare.

Ridskolepedagogik bygger mycket på former, färger och igenkänning

Ridskolepedagogik bygger mycket på former, färger och igenkänning

- Vårt mål har alltid varit att skapa en plats där alla känner sig välkomna och inkluderade oavsett erfarenhet eller bakgrund. Vi tror starkt på att använda visuella element som verktyg för lärande, och det är fantastiskt att se hur detta har berikat våra ridlektioner, säger Jenny och uttrycker sin tacksamhet över det generösa stipendiet och delar med sig av sitt engagemang för en inkluderande ridverksamhet.

En stor positiv inverkan i kommunen

Stipendiet från Tore A Jonassons stiftelse kommer att användas för att ytterligare stärka och utveckla det stödsystem och den utbildning som erbjuds till dessa unga ledare. Genom att investera i nästa generation av idrottsledare strävar Ryttarsällskapet inte bara efter att förbättra sin egen verksamhet utan också att göra en positiv inverkan på samhället som helhet.

- Jag har länge haft kontakt med Söderåsens Ryttarsällskap och det är glädjande för Svalövs kommun att kunna ha en så pass aktiv och engagerad förening. Att de ger möjlighet till ridskola och djurvård för så många barn och ungdomar i kommunen som trots att de ej har egen häst får möjlighet att utöva sitt största intresse, är något jag verkligen kan tycka att vi i kommunen kan känna stor stolthet över, säger Niklas Fonskov, Kultur-och fritidschef.