Artikeln publicerades 7 februari 2024

Genomförbarhetsstudie avseende AMR/SMR är klar

Kartan visar potentiella områden för små modulära reaktorer i Svalövs kommun.

I december 2022 föreslog Svalövs Energi AB att en studie borde genomföras som syftar till att utröna om det är möjligt att placera mindre kärnkraftsreaktorer av avancerad typ inom Svalövs kommuns geografiska område. De reaktormodellerna som avsågs var Advanced Modular Reactor (AMR) samt Small Modular Reactor (SMR).

Den så kallade genomförbarhetsstudien skulle främst ske genom granskning av befintliga dokument och kartor. Vidare skulle studien göras utifrån ett antagande om att regulatoriska och politiska förutsättningar finns för att möjliggöra placeringen av kärnkraftsreaktorer inom Svalövs kommun.

Bakgrunden till genomförbarhetsstudien är bland annat att Sveriges elanvändning förväntas öka markant i framtiden och att landets södra del har en låg andel planerbar energiproduktion. Efter ett positivt beslut från ägaren, Svalövs Kommunhus AB, i april 2023 påbörjades upphandlingen av lämplig konsultfirma och nu har studien färdigställts.

Resultatet av genomförbarhetsstudien visar att det kan vara möjligt att placera mindre reaktorer inom fyra områden i kommunen. Ett område i kommunens västra del samt tre områden i det sydöstra hörnet av Svalövs kommun.

David Bohgard, som har varit uppdragsledare från Ensucon AB, påpekar dock att denna studie är bara det första steget samt att många fler undersökningar behövs om man vill gå vidare med frågan om lokalisering av dessa mindre reaktorer.

- Vi tar med oss resultatet av denna första studie inför vår långsiktiga planering inom bolaget. Kunskap är aldrig tungt att bära och nu vet vi mycket mer om de specifika förutsättningarna inom Svalövs kommun , säger Anders Möller, VD för Svalövs Energi AB.

Styrelseordförande i Svalövs Energi AB Mats Hannander (SD) håller med och framhåller också att tekniken rör sig fort framåt med det nyvakna intresset för kärnenergi världen över.

- Att bygga nya reaktorer tar tid och vi måste kunna hantera utvecklingsfrågor på lång sikt såsom denna fråga likväl som mindre insatser som kommer att ske i den nära framtiden, säger Mats Hannander (SD).

Ta del av rapporten Utredning av lokalisering för små modulära reaktorer Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster..

- Rapporten är en viktig bit i kunskapsbyggandet kring energifrågor både lokalt men även i viss mån nationellt. Nu får vi invänta vad Svalövs Energi AB anser att nästa steg ska bli, säger Teddy Nilsson (SD), styrelseordförande i Kommunhus AB.