Artikeln publicerades 26 april 2024

Svalövs kommun tar ett rejält kliv uppåt på ranking av företagsklimat

När Sveriges kommuner och regioner, SKR, nyligen presenterade sin undersökning Öppna jämförelser om företagsklimatet visade det sig att Svalövs kommun tagit ett rejält kliv uppåt i rankingen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört undersökningen Öppna jämförelser Företagsklimat 2023. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsut­övning och service gentemot företag. Den visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagarna anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad de behöver bli bättre på. De som svarat på undersökningen är företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende hos kommunen.

Det är sju olika myndighetsområden som mäts och dessa är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Den totala kundnöjdheten mäts i NKI (nöjd kund index) och där får Svalövs kommun betyget 75 (jämfört med 71 föregående år) och placerar sig på rankingplats 117 (159 föregående år) i hela landet. Ser man på den mer lokala rankingen som omfattar Skånes kommuner hamnar Svalövs kommun på plats 14 (22 föregående år).

- Vårt pågående arbete ser ut att löna sig och det är min förhoppning att det håller i sig, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller myndighetsområdet brandskydd får Svalövs kommun 89 i NKI och placerar sig på andra plats i Skåne, efter Landskrona stad som hamnar allra överst i Skånerankingen.

- Resultatet är mycket glädjande för oss och ett kvitto på att vi gör rätt. Jag är stolt över mina duktiga medarbetare som har en fantastisk förmåga att kombinera bra bemötande med hög kompetens. Det är samma medarbetare som jobbar i Svalöv och Landskrona, säger Eva Lövbom, som är räddningschef i både Svalöv och Landskrona.

Vad betyder resultatet?
Resultaten graderas enligt följande: mycket högt är 80 eller högre, högt är 70-79, godkänt 62-69,
lågt 50-61 och mycket lågt 50 eller lägre.

Rapporten Företagsklimat Öppen jämförelse 2023 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.