Artikeln publicerades 11 mars 2021

Rekommendationer gällande personer på särskilda boenden som önskar social aktivitet utanför boendet.

För personer på särskilda boenden som önskar social aktivitet utanför boendet finns det speciella rekommendationer.

Ta inte hem eller besök din närstående om du eller någon i din familj har symtom på som feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla. Avstå även att ta hem eller besök din närstående om du väntar på provsvar av covid-19.

  • Ring till avdelningen innan du avser att hämta brukaren och meddela det. När du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan. Undvik att gå in utan att ha talat med personal. Besök sker via huvudentrén.
  • Ha god handhygien och använd handsprit innan du hämtar din närstående. Använd god handhygien under hela tiden ni vistas tillsammans.
  • Hosta och nys alltid i armvecket.
  • Det är viktigt att hålla avstånd oavsett var ni är.
  • Vi rekommenderar att sociala besök i hemmiljö främst sker utomhus och att ni undviker att mötas där det finns fler än två personer. Större sammankomster bör undvikas. Det är viktigt att fortsatt följa de nationella rekommendationerna där det bl.a. framgår att besök köpcentrum och liknande miljöer ska undvikas.
  • Yngre, aktiva barn och ungdomar som rör sig mycket ute i samhället bör för säkerhets skull fortsatt överväga alternativa former för umgänge med äldre personer som t ex digitala möten och besök utomhus.

När brukaren återkommer till boendet kommer symtomkontroll att genomföras under 14 dagar för att se om eventuella symtom uppkommer.

Får vi en misstanke om smitta eller utbrott av smitta, kommer enheten att stängas enligt de regler som finns. Vi följer de rekommendationer som Smittskydd Skåne och Vårdhygien ger och i nuläget har rekommendationerna inte ändrats gällande smittspårning av personer som är vaccinerade.

Självklart ser vi gärna att det sker en dialog mellan personal, brukare och närstående. För oss alla är det fortsatt viktigt att tänka på att det fortfarande är en pågående pandemi och att vi alla måste vara fortsatt försiktiga och rädda om varandra.