Artikeln publicerades 16 mars 2021

Nytt medborgarlöfte 2021

Foto på när kommunen och polisen undertecknade överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet samt medborgarlöftet för 2021.

Här undertecknas det nya medborgarlöftet. Från vänster i bild: Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, och Niklas Årcén, lokalpolischef i Lokalpolisområde Klippan.

I går, 15 mars, undertecknade polisen och Svalövs kommun ett nytt medborgarlöfte för 2021. Det var Niklas Årcén, lokalpolischef i Lokalpolisområde Klippan, och Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande som satte sina signaturer på dokumentet.

Medborgarlöfte 2021
Polisens och Svalövs kommuns medborgarlöfte handlar om att lyssna på kommunens medborgare och ta tillvara på, samt skapa engagemang hos de som bor och verkar inom kommunen. Medborgarlöftet syftar till att nå ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att samverka samt engagera medborgare och lokalsamhällets aktörer.

- Detta medborgarlöfte blir en fortsättning på den inslagna vägen, där kommunen och myndigheten nu kan börja finjustera den gemensamma bilden för att få synliga resultat. Personligen tror jag mycket på vår fortsatta resa med EST – En effektiv samordning för trygghet, genom att vi systematiskt följer händelser, delar lägesbilder, samordna resurser, vilket vi också pratade mycket om vid vår gemensamma walk and talk i Svalövs tätort efter signeringen. En aktivitet vi kommer att fortsätta med i övriga orter, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsen ordförande.

Polisens och kommunens representanter på väg ut på en "walk and talk"

Polisens och kommunens representanter på väg ut på en så kallad "walk and talk". Från vänster i bild: Teddy Nilsson (SD), kommunalstyrelsens ordförande, Björn Johnsson, kommunpolis i Svalövs kommun, Niklas Årcén, lokalpolischef i LPO Klippan och Jan Zielinski (S), oppositionsråd.

Årets medborgarlöfte kommer att ha ett fortsatt fokus på området "det offentliga rummet" och trygghet på allmänna platser. Bland annat kommer man under året att genomföra trygghetsvandringar för att se hur fysiska miljöer kan utformas så att brott förebyggs samt att den upplevda tryggheten ökar.

Läs Medborgarlöfte 2021 i sin helhet