Artikeln publicerades 21 april 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, i kommunhuset, måndagen den 26 april, kl 18.30.

När: måndag 26 april, kl. 18.30
Var:
kommunhuset, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Allmänhetens frågestund
  • Årsredovisning för Svalövs kommun 2020
  • Kompletteringsbudget för 2021

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Ekonomichef Jane Bergman informerar om årsredovisning avseende 2020, för Svalövs kommun kl. 18.30. Efter informationen har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. Frågestunden begränsas till 30 minuter och avser endast detta ärende.

Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

För den som önskar finns möjlighet att maila in frågor angående årsredovisningen till info@svalov.se. Inkomna frågor kommer att läsas upp och besvaras under sammanträdet.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande