Artikeln publicerades 23 april 2021

Heleneborgsskolan uppfyller kraven efter riktad granskning

I slutet på mars genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn på delar av Heleneborgskolans verksamhet och nu är svaret här.

Den riktade tillsynen granskade områdena: skolans arbete med anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero samt elevernas måluppfyllelse och lärande. Och svaret från Skolinspektionen är att Heleneborgsskolan uppfyller kraven inom det som granskades.

- Vi är väldigt nöjda men nu ska vi inte luta oss tillbaka utan vi har fortsatt ett stort och viktigt arbete framför oss för att ytterliga höja elevernas resultat. Men beslutet från skolinspektionen är ett kvitto på att vi är på god väg och att våra insatser och riktade utvecklingsarbete ger positiva resultat, säger Åsa Sjöberg, rektor på Heleneborgskolan.

Granskningen gjordes den 24:e och 25:e mars och Skolinspektionen intervjuade elever i årskurs 3 till 6, lärare, elevhälsa samt rektor och biträdande rektor. Inför granskningen hade verksamheten redan svarat på en rad frågor samt försett skolinspektionen med skolans handlingsplaner och andra dokument kopplade till områdena som granskades.

- Elevernas svar i intervjuerna är otroligt glädjande. De beskriver att de känner lärarnas hjälp och stöd i sitt skolarbete, att de känner sig trygga i skolan, både inom och utomhus. Eleverna sätter även ord på att det hela tiden arbetas aktivt med att förbättra studieron på skolan. Här vill jag verkligen lyfta lärarnas engagemang och dagliga arbete. De gör en fantastisk insats, säger Åsa Sjöberg.