Artikeln publicerades 29 april 2021

Söderåsen i lövsprickningstider

Söderåsens natur är fin att uppleva under alla årstider. Men ett besök på våren när boken slår ut och vitsipporna blommar slår det mesta.

2021 är friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv med syfte att få fler människor att prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer Svalövs kommun att uppmärksamma detta genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter.

Varje månad presenterar vi ett naturområde. Denna gång är det Söderåsens tur. Naturen på Söderåsen är unik på många sätt. Sprickdalar med rasbranter och vida utsikter, sammanhängande bokskogar i olika ålder och porlande och rena bäckar är kännetecknande för området. Läs mer om Söderåsen här.

Vill du veta mer om Friluftslivets år och allt spännande som händer läs mer här.