Artikeln publicerades 4 maj 2021

Ny informationsfolder om BT Kemi-saneringen i Teckomatorp

Nu i dagarna delas den ut till alla hushåll i Teckomatorp.

Informationsfoldern ger en uppdatering kring arbetet som pågår innanför grindarna. Foldern finns också att ta del av i digitalt format här på hemsidan.

Framsidan på BT Kemi:s inormationsfolder