Artikeln publicerades 5 maj 2021

Byggnadsvårdspremium 2020

I tisdagens regn och rusk var det dags för fullmäktiges presidium att ytterligare dela ut ett pris. Denna gång handlade det om 2020 års Byggnadsvårdpremium.

Vanligtvis delas detta ut på fullmäktiges möte i december men på grund av coronapandemin har det fått vänta fram till nu.

Det är myndighetsnämnden som utser pristagarna och Byggnadsvårspremium 2020 tilldelades Fredrik Öijer och Kenneth Nilsson för fastigheten Teckomtatorp 8:30, Järnvägsgatan 4 med följande motivering:

” Fastighetsägaren har gjort ett omsorgsfullt renoveringsarbete av huset. Byggnadsvård har utförts varsamt med hänsyn till husets ursprung och karaktär. Det lyfter karaktären på huset och påverkar omgivningen på ett positivt sätt. Efter renovering och trots vissa förändringar har huset kvar sin ursprungliga karaktär. Renoveringen har skapat harmoniska kulörer på fönster, dörrar och fasad. Ägaren har visat ett intresse och kunskap om att förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nämnden vill uppmärksamma fastigheten Teckomatorp 8:30 och arbetet som har lagts ner på att vårda huset med stor känsla för byggnadens kulturhistoriska värde genom att tilldela ägaren Bovi Fastighets AB, Fredrik Öijer kommunens byggnadsvårdspremie.”

Stort grattis!

Priset delades ut av kommunfullmäktiges presidium:
Ingrid Ekström (SD), kommunfullmäktiges ordförande.
Anna Berg von Linde (M), 1:e vice ordförande.
Claes Hallberg (S), 2:e vice ordförande.