Artikeln publicerades 5 maj 2021

Dags att nominera Svalövsambassadör 2021!

Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!

Nu är det dags att nominera en person eller en förening som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete.

För att kunna utnämnas till Svalövsambassadör ska den nominerade vara boende eller verksam i kommunen under det aktuella året. Anställd i kommunen kan också utses.

Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen på pristagare samordnas av Svalövs kommun.

Läs mer här.

Mejla ditt för slag till Katarina Borgstrand, e-post

Vi behöver ditt förslag senast den 31 maj.