Artikeln publicerades 16 maj 2021

Förskolan i Billeberga stänger med kort varsel

Då en stor andel av personalen på Kvarnlidens förskola i Billeberga inte är i tjänst på grund av sjukdom, smitta eller karantän, håller verksamheten inledningsvis stängt måndag och tisdag.

På grund av smittskyddsskäl undviker verksamheten att ta in vikarier eller använda personal från andra kommunala förskolor. Av samma skäl placeras inte heller Kvarnlidens barn tillfälligt på andra förskolor i kommunen.

Utbildningsnämndens ordförande, Kim Hellström (SD), har under söndagen tagit ett ordförandebeslut, efter samråd med Region Skåne, om att inledningsvis stänga verksamheten i två dagar.

Föräldrar och vårdnadshavare underrättas under söndagen (16/5) om att hålla sina barn hemma under måndagen och tisdagen den 17:e och 18:e maj. Därefter återkommer verksamheten med ytterligare information om eventuellt vidare åtgärder.

Om du som förälder har frågor, vänligen kontakta:
Yrsa Holmkvist
Förskolerektor, Kvarnliden
Tel: 0418-47 50 50
E-post