Artikeln publicerades 17 maj 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde, på Linåkerskolan, måndagen den 24 maj, kl 18.30.

När: måndag 24 maj, kl. 18.30
Var:
Linåkerskolan, Svalöv

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

  • Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 - Projekt Rönnebergsvägen
  • Svalövs kommuns Trafikstrategi
  • Diverse bordlagda motioner och interpellationer

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning i beaktande och inte närvara vid uppvisande av sjukdomssymtom.

För den som önskar finns möjlighet att maila in frågor angående årsredovisningen till info@svalov.se. Inkomna frågor kommer att läsas upp och besvaras under sammanträdet.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns därmed möjlighet att ta del information och debatt i efterhand här på hemsidan.

Föredragningslista med samtliga handlingar finns att ta del av i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kallelse och protokollsutkast finns också att hämta i kommunhusets reception.

Välkommen!

Ingrid Ekström (SD),
Kommunfullmäktiges ordförande