Artikeln publicerades 31 maj 2021

Kommunen spärrar inköp av Kronfågels produkter

Med anledning av de uppmärksammade problemen vid slakt av kycklingar i fabriken i Valla kommer Kronfågels produkter inte beställas till kommunens verksamheter från och med måndag den 31 maj.

Svalövs kommun har högt ställda krav på god djurhållning i sina upphandlingar och dessa kan Kronfågel för närvarande inte garantera. Varor från Kronfågel spärras därför för inköp till dess att kommunen får garantier för att ställda krav uppfyllts.

Inköpsstoppet är kvar till dess att vi är försäkrade om att Kronfågel följer lagstiftningen.