Artikeln publicerades 18 juni 2021

Information med anledning av att Röstångabadet inte öppnar för säsongen

I vecka 23 fick samhällsbyggnadsnämnden uppdraget av kommunstyrelsen att se vilka åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att öppna upp badanläggningen i Röstånga för säsongen.

Det var i början på vecka 23 som Svalövs kommun valde att initialt inte öppna upp badanläggningen på grund av en rad akuta brister som framkom i en extern statusbedömning av anläggningen.

Under en veckas tid har förvaltningen arbetat intensivt med frågan och det man ser i nuläget som den stora åtgärden, för att det skulle vara möjligt att öppna badet, är själva driftsanläggningen. Det vill säga att renhållningsanläggningen och kemikaliehanteringen måste bytas ut för att säkerställa säkerheten för badgäster och personal. Uppskattningsvis är detta en kostsam åtgärd och tidsaspekten är också en faktor.

- Som det ser ut nu har jag svårt att se en snabb lösning. Åtgärderna som behövs utföras måste upphandlas och detta kommer att dra ut på tiden, då vi som kommun måste förhålla oss till lagen om offentlig upphandling. Samtidigt måste också de ekonomiska anslagen som ska till hanteras i våra nämnder hela vägen upp till fullmäktige, säger Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Efter diskussion med hyresgästen, First Camp, där man dels informerat om kommunens senaste arbete och dels försökt finna alternativa lösningar har kommunen kommit fram till att det inte går att öppna upp badet denna säsong.

Under dagen har samhällsbyggnadsnämndens ordförande tagit beslutet att stänga kommunens badanläggning i Röstånga.

- Det är verkligen tråkigt för badgäster, för kommunen och för hyresgäst att vi måste ta detta beslut. Vi har verkligen försökt in i det sista med att hitta en lösning för delar av säsongen men nu är detta inte är möjligt. Fokus i första hand är säkerheten för badgäster och personal, säger Stefan Pettersson.

Då kommunens avtal med hyresgästen sades upp under våren 2021 blir nu nästa steg att sätt sig i samtal med First Camp för att se på en lösning för badanläggningen på längre sikt.

- Nu får vi se på badanläggningens möjligheter i det längre perspektivet. Om vi kan finna en bra lösning som är till det bästa för våra kommuninvånare, turisterna som besöker och hyresgästen, säger Stefan Pettersson.

Då anläggningen inte är i drift står vattnet still i bassängen och kommunen är därför tvungen att vidta en del åtgärder.

- I och med att badvattnet i bassängen inte är i cirkulation så är vi tvungna att tömma ur vattnet för att det inte ska bli otjänligt och orsaka andra problem längre fram. Under tiden som bassängen är tom kommer vi också säkra badområdet med staket så att det inte uppstår personskador, säger samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Relaterad information
Kommunen öppnar inte upp badet i Röstånga